پوستر فیلم  فتح محال

فتح محال

Impossible Conquest

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «فتح محال» به بررسی اوضاع اجتماعی شهرها در رابطه با هشت سال دفاع مقدس، جنگ با بعثی ها و حضور نیروهای مردمی و بسیج در جبهه های نبرد حق علیه باطل ...

عوامل سازنده مستند فتح محال

داوود مرادیان
عباس مرادیان

درباره مستند فتح محال

مستند «فتح محال» به بررسی اوضاع اجتماعی شهرها در رابطه با هشت سال دفاع مقدس، جنگ با بعثی ها و حضور نیروهای مردمی و بسیج در جبهه های نبرد حق علیه باطل پرداخته و با مصاحبه های میدانی تکمیل شده است.