پوستر فیلم  ص مثل صدا

ص مثل صدا

Se Mesle Seda

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «ص مثل صدا» درباره آرشیو و نگهداری گنجینه های صوتی ایران مثل موسیقی نواحی و مقامی و سرودهای انقلابی و لالایی های قدیمی است. در این مستند کارشناس...

عوامل سازنده مستند ص مثل صدا

بابک مینایی
بابک مینایی
بابک مینایی

درباره مستند ص مثل صدا

مستند «ص مثل صدا» درباره آرشیو و نگهداری گنجینه های صوتی ایران مثل موسیقی نواحی و مقامی و سرودهای انقلابی و لالایی های قدیمی است. در این مستند کارشناسان این حوزه از جمله «محمدرضا درویشی» «پرویز بهرام» و «ژاله علو» حضور دارند و هر یک درباره ویژگی های آثار ماندنی، به ذکر خاطرات خود می پردازند.