پوستر فیلم  99 خانه

99 خانه

99 Homes

.1ساعت و36دقیقه
در فیلم «99 خانه» در مورد پدری است که تلاش دارد خانه‌ ای را که اعضای خانواده‌ اش به دلیل همکاری با یک بنگاه‌ دار حریص از آن بیرون شده‌ اند را پس بگیرد...

تصاویر و جزییات فیلم 99 خانه

 فیلم 99 خانه
 فیلم 99 خانه
 فیلم 99 خانه
 فیلم 99 خانه
 فیلم 99 خانه

عوامل سازنده فیلم 99 خانه

Ramin Bahrani
Mohammed Al Turki
Ramin Bahrani

درباره فیلم 99 خانه

در فیلم «99 خانه» در مورد پدری است که تلاش دارد خانه‌ ای را که اعضای خانواده‌ اش به دلیل همکاری با یک بنگاه‌ دار حریص از آن بیرون شده‌ اند را پس بگیرد.