پوستر فیلم  ولورین

ولورین

The Wolverine

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «ولورین» درباره شخصی با قدرت فرا طبیعی و خود درمانی است که در ژاپن به سر می برد و در آن جا با سامورایی ها درگیر می شود و نبردی حماسی برای او رقم ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم ولورین

James Mangold
Marco Beltrami
Michael McCusker

درباره فیلم ولورین

فیلم «ولورین» درباره شخصی با قدرت فرا طبیعی و خود درمانی است که در ژاپن به سر می برد و در آن جا با سامورایی ها درگیر می شود و نبردی حماسی برای او رقم می خورد که زندگی او را برای همیشه تحت تاثیر قرار می دهد.