ناموجود

روابطRavabet

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  روابط

کارگردان: ایرج کریمی

محصولایران
مهندسی که برای غلبه بر مشکلاتش همفکری با یک روانپزشک را ضروری می بیند، با مراجعه به مطب روان پزشک خود قسمتی از سوژه ی نمایش می شود.
فیلم‌های پیشنهادی