پوستر فیلم  پاورچین

پاورچین

Pavarchin

سریالایرانی
.31دقیقه
سریال «پاورچین» درباره زندگی دو مرد و همسرانشان و دوست بیکارشان است. اتفاقات طنز این سریال پیرامون کار و محل زندگی آن ها اتفاق می افتد.

تصاویر و جزییات سریال پاورچین

 سریال پاورچین
 سریال پاورچین
 سریال پاورچین
 سریال پاورچین
 سریال پاورچین

عوامل سازنده سریال پاورچین

درباره سریال پاورچین

سریال «پاورچین» درباره زندگی دو مرد و همسرانشان و دوست بیکارشان است. اتفاقات طنز این سریال پیرامون کار و محل زندگی آن ها اتفاق می افتد.