پوستر فیلم  ده رقمی

ده رقمی

فیلمایرانی
.1ساعت و38دقیقه
فیلم «ده رقمی» داستان دزد خرده پایی به نام «فیروز سیزده» است. او با دزدی اموال کم قیمت، زندگی خود را پیش می ‌برد. شبی برای دزدی با دوستانش به خانه‌ ای می ‌روند و فرشی را می ‌دزدند، غافل از این که فرش قیمتی است و ارزش زیادی دارد.

عوامل سازنده فیلم ده رقمی

همایون اسعدیان
منوچهر محمدی

خلاصه محتوا

فیلم «ده رقمی» داستان دزد خرده پایی به نام «فیروز سیزده» است. او با دزدی اموال کم قیمت، زندگی خود را پیش می ‌برد. شبی برای دزدی با دوستانش به خانه‌ ای می ‌روند و فرشی را می ‌دزدند، غافل از این که فرش قیمتی است و ارزش زیادی دارد.