پشت صحنه
بستن
پوستر فیلم  پشت صحنه

پشت صحنه

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «پشت صحنه» تلاش کرده به تعدادی از موضوعات مربوط به مسائل جنسی در «ایران» با دیده صداقت و بدون بزرگ نمایی های بی مورد بنگرد. در ادامه به موضوعاتی مانند خود ارضایی، روابط جنسی در دوستی‌ های قبل از ازدواج، عقد موقت، نگاه های متفاوت دو جنس به این دوستی ‌ها و مطالب دیگری پرداخته می‌شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند پشت صحنه

تورج کلانتری
جواد صافی

خلاصه محتوا

مستند «پشت صحنه» تلاش کرده به تعدادی از موضوعات مربوط به مسائل جنسی در «ایران» با دیده صداقت و بدون بزرگ نمایی های بی مورد بنگرد. در ادامه به موضوعاتی مانند خود ارضایی، روابط جنسی در دوستی‌ های قبل از ازدواج، عقد موقت، نگاه های متفاوت دو جنس به این دوستی ‌ها و مطالب دیگری پرداخته می‌شود.