پوستر فیلم  رئیس جمهور جدید ما

رئیس جمهور جدید ما

Our New President

.1ساعت و14دقیقه
مستند «رئیس جمهور جدید ما» حوادث و اتفاقات انتخابات «ریاست جمهوری آمریکا» و «دونالد ترامپ» را نشان می دهد و به بررسی پوشش رسانه ای و خبری روسیه در انت...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند رئیس جمهور جدید ما

 مستند رئیس جمهور جدید ما
 مستند رئیس جمهور جدید ما
 مستند رئیس جمهور جدید ما
 مستند رئیس جمهور جدید ما
 مستند رئیس جمهور جدید ما

عوامل سازنده مستند رئیس جمهور جدید ما

Maxim Pozdorovkin
Joe BenderCharlotte Cook
Matvey Kulakov

درباره مستند رئیس جمهور جدید ما

مستند «رئیس جمهور جدید ما» حوادث و اتفاقات انتخابات «ریاست جمهوری آمریکا» و «دونالد ترامپ» را نشان می دهد و به بررسی پوشش رسانه ای و خبری روسیه در انتخابات 2016 «آمریکا» می پردازد.