پوستر فیلم  آسمان من

آسمان من

My Sky

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «آسمان من» داستان زندگی اشخاصی بی‌ ادعا است که سفری خوش را برای مسافران هواپیما آرزو می‌‌ کنند و تلاش می‌‌ کنند تا یک پرواز، آرام و آسوده به مقص...

تصاویر و جزییات سریال آسمان من

 سریال آسمان من
 سریال آسمان من
 سریال آسمان من
 سریال آسمان من
 سریال آسمان من

عوامل سازنده سریال آسمان من

محمدرضا آهنج
محمدرضا آهنج
هومان فاضل

درباره سریال آسمان من

سریال «آسمان من» داستان زندگی اشخاصی بی‌ ادعا است که سفری خوش را برای مسافران هواپیما آرزو می‌‌ کنند و تلاش می‌‌ کنند تا یک پرواز، آرام و آسوده به مقصد برسد.