پوستر فیلم  آسمان من

آسمان من

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «آسمان من» داستان زندگی اشخاصی بی‌ ادعا است که سفری خوش را برای مسافران هواپیما آرزو می‌‌ کنند و تلاش می‌‌ کنند تا یک پرواز، آرام و آسوده به مقصد برسد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آسمان من

محمدرضا آهنج
محمدرضا آهنج
هومان فاضل

خلاصه محتوا

سریال «آسمان من» داستان زندگی اشخاصی بی‌ ادعا است که سفری خوش را برای مسافران هواپیما آرزو می‌‌ کنند و تلاش می‌‌ کنند تا یک پرواز، آرام و آسوده به مقصد برسد.