گل و بلبل فرار از قفسFlowers And Nightingales Escape From The Cage

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گل و بلبل  فرار از قفس

کارگردان: مهدی آقاجانی

محصولایران
انیمیشن کوتاه «گل و بلبل، فرار از قفس» روایت صاحب بلبلی است که با همسرش مدام در خانه مشغول دعوا هستند و این باعث می‌شود از رسیدگی به بلبل غافل باشند.
مهدی آقاجانی