پوستر فیلم  دود فروش

دود فروش

انیمیشناسپانیایی
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «دود فروش» داستان جادوگر دوره گرد اما خوش سر و لباس جوانی است که وارد شهری کوچک می‌شود تا کار و کاسبی همیشگی‌ اش را دوباره بر پا کند، غافل از اینکه در این شهر آن استقبال پر شوری را که مد نظرش است دریافت نمی‌کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن دود فروش

Jaime Maestro
Carlos Escutia
Twelve Dolls

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «دود فروش» داستان جادوگر دوره گرد اما خوش سر و لباس جوانی است که وارد شهری کوچک می‌شود تا کار و کاسبی همیشگی‌ اش را دوباره بر پا کند، غافل از اینکه در این شهر آن استقبال پر شوری را که مد نظرش است دریافت نمی‌کند.