گزارش
بستن
پوستر فیلم  گزارش

گزارش

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «گزارش» ماجرای آقای «دنیل جی جونز» کارمند کمال گرای مجلس سنای آمریکا، مامور می شود که تحقیقاتی را در مورد برنامه بازداشت و بازجویی مظنونین حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 انجام دهد. تلاش بی امان جونز برای پیگیری این پرونده، منجر به افشای حقایقی تکان دهنده می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گزارش

Scott Z. Burns
Scott Z. Burns
David Wingo
Greg O'Bryant

خلاصه محتوا

فیلم «گزارش» ماجرای آقای «دنیل جی جونز» کارمند کمال گرای مجلس سنای آمریکا، مامور می شود که تحقیقاتی را در مورد برنامه بازداشت و بازجویی مظنونین حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 انجام دهد. تلاش بی امان جونز برای پیگیری این پرونده، منجر به افشای حقایقی تکان دهنده می شود.