گزارش
بستن
پوستر فیلم  گزارش

گزارش

The Report

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «گزارش» ماجرای آقای «دنیل جی جونز» کارمند کمال گرای مجلس سنای آمریکا، مامور می شود که تحقیقاتی را در مورد برنامه بازداشت و بازجویی مظنونین حادثه ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم گزارش

عوامل سازنده فیلم گزارش

Scott Z. Burns
Scott Z. Burns
David Wingo
Greg O'Bryant

درباره فیلم گزارش

فیلم «گزارش» ماجرای آقای «دنیل جی جونز» کارمند کمال گرای مجلس سنای آمریکا، مامور می شود که تحقیقاتی را در مورد برنامه بازداشت و بازجویی مظنونین حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 انجام دهد. تلاش بی امان جونز برای پیگیری این پرونده، منجر به افشای حقایقی تکان دهنده می شود.