مزاحم Annoying

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مزاحم

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «مزاحم» داستان فرزندان یک پیر مرد است که چشم طمع به کیف او دارند و در این حین اتفاقاتی رخ می دهد.