پوستر فیلم  طعمه کره بادام زمینی

طعمه کره بادام زمینی

The Peanut Butter Falcon

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «طعمه کره بادام زمینی» درباره «زک» مردی جوانی است که به علت بیماری سندروم داون در آسایشگاه زندگی می‌ کند. «زاک» از آسایشگاه خود فرار می کند تا ر...

تصاویر و جزییات فیلم طعمه کره بادام زمینی

 فیلم طعمه کره بادام زمینی
 فیلم طعمه کره بادام زمینی
 فیلم طعمه کره بادام زمینی
 فیلم طعمه کره بادام زمینی
 فیلم طعمه کره بادام زمینی

عوامل سازنده فیلم طعمه کره بادام زمینی

Albert BergerRon Yerxa
Nat FullerKevin Tent

درباره فیلم طعمه کره بادام زمینی

فیلم «طعمه کره بادام زمینی» درباره «زک» مردی جوانی است که به علت بیماری سندروم داون در آسایشگاه زندگی می‌ کند. «زاک» از آسایشگاه خود فرار می کند تا رویای کشتی گیر شدن خود را محقق کند.