پوستر فیلم  موصل

موصل

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «موصل» درباره یک افسر پلیس است که در موصل زندگی می کند. بعد از این که شورشیان افراطی وی را اسیر می کنند یک گروه از تیم های ویژه عراقی برای نجات او اعزام می شوند. به این ترتیب با نجات او، تصمیم گرفته می شود که با هماهنگی یکدیگر وارد دنیای جدیدی از جنگ شده و شورشیان را نابود کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم موصل

Matthew Michael Carnahan
Henry Jackman
Alex Rodríguez

خلاصه محتوا

فیلم «موصل» درباره یک افسر پلیس است که در موصل زندگی می کند. بعد از این که شورشیان افراطی وی را اسیر می کنند یک گروه از تیم های ویژه عراقی برای نجات او اعزام می شوند. به این ترتیب با نجات او، تصمیم گرفته می شود که با هماهنگی یکدیگر وارد دنیای جدیدی از جنگ شده و شورشیان را نابود کنند.