پوستر فیلم  بر فراز جاده های جادویی

بر فراز جاده های جادویی

Upon the Magic Roads

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «بر فراز جاده های جادویی» در مورد مردی جوان به نام «جان» و دوست استثنایی او «فوئال» است. آن ها در مقابل پادشاه ظالم و ستمکار قرار می گیرند و به د...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم بر فراز جاده های جادویی

 فیلم بر فراز جاده های جادویی
 فیلم بر فراز جاده های جادویی
 فیلم بر فراز جاده های جادویی
 فیلم بر فراز جاده های جادویی
 فیلم بر فراز جاده های جادویی

عوامل سازنده فیلم بر فراز جاده های جادویی

درباره فیلم بر فراز جاده های جادویی

فیلم «بر فراز جاده های جادویی» در مورد مردی جوان به نام «جان» و دوست استثنایی او «فوئال» است. آن ها در مقابل پادشاه ظالم و ستمکار قرار می گیرند و به دنبال عشق واقعی جان در جاده های جادویی می گردند.