پوستر فیلم  سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

.22دقیقه
انیمیشن «سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا» داستان دو بیگانه اشراف زاده است که به همراه محافظ شخصی خود از سیاره با سفینه فرار می کنند و در کره زمین گیر می افتند. آن ها تلاش می کنند تا به سرعت سفینه خود را تعمیر کنند و به سیاره خودشان برگردند اما در زمین اتفاقاتی برای آن ها می افتد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

Guillermo del Toro
Jeff Danna

خلاصه محتوا

انیمیشن «سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا» داستان دو بیگانه اشراف زاده است که به همراه محافظ شخصی خود از سیاره با سفینه فرار می کنند و در کره زمین گیر می افتند. آن ها تلاش می کنند تا به سرعت سفینه خود را تعمیر کنند و به سیاره خودشان برگردند اما در زمین اتفاقاتی برای آن ها می افتد.