پوستر فیلم  سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

3Below: Tales of Arcadia

.22دقیقه
انیمیشن «سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا» داستان دو بیگانه اشراف زاده است که به همراه محافظ شخصی خود از سیاره با سفینه فرار می کنند و در کره زمین گ...
  • فصل اول
  • فصل دوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

 سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا
 سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا
 سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا
 سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا
 سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

عوامل سازنده سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

Guillermo del Toro
Jeff Danna

درباره سریال سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا

انیمیشن «سه نفر از زیرزمین: افسانه آرکادیا» داستان دو بیگانه اشراف زاده است که به همراه محافظ شخصی خود از سیاره با سفینه فرار می کنند و در کره زمین گیر می افتند. آن ها تلاش می کنند تا به سرعت سفینه خود را تعمیر کنند و به سیاره خودشان برگردند اما در زمین اتفاقاتی برای آن ها می افتد.