ناموجود

گنبد نورGonbad Noor

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  گنبد نور

کارگردان: سید احمد صالحی

محصولایران
جمعی از جوانان در بحبوحه انقلاب، یک شب اقدام به پخش اعلامیه می کنند. اما مأموران ساواک آن ها را شناسایی و تعقیب می کنند. جوانان در کوچه ها متواری می شوند، اما یکی از آن ها بعد از فرار در مسجدی مخفی می شود. او خود را به گنبد مسجد می رساند و از آن جا اعلامیه را داخل مسجد بین مردم پخش می کند...
فیلم‌های پیشنهادی