پوستر فیلم  ماتادور

ماتادور

Matador

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «ماتادور» داستان درگیری یک گروه پلیس حفاظتی با یک گروه تروریستی است. یک آدمک ش حرفه‌ ای ملقب به «ماتادور» که سال ها پیش، از زندان فراری داده ‌شد...

تصاویر و جزییات سریال ماتادور

 سریال ماتادور
 سریال ماتادور
 سریال ماتادور
 سریال ماتادور
 سریال ماتادور

عوامل سازنده سریال ماتادور

درباره سریال ماتادور

سریال «ماتادور» داستان درگیری یک گروه پلیس حفاظتی با یک گروه تروریستی است. یک آدمک ش حرفه‌ ای ملقب به «ماتادور» که سال ها پیش، از زندان فراری داده ‌شده و به ترکیه گریخته بود. مأموریت می ‌یابد تا با هویت جعلی به ایران بازگشته و یکی از مقامات بلند پایه اروپایی را که برای شرکت در کنفرانسی بین ‌اللملی به تهران آمده، ترور نماید.