پوستر فیلم  قبل انقلاب

قبل انقلاب

Ghable Enghelab

سریالایرانی
.40دقیقه
برنامه تلویزیونی «قبل انقلاب» واقعیت های گفته نشده از دوره پهلوی را در قالب مناظره های تاریخی مورد ارزیابی قرار می دهد. فضای گفتگو و چالش های برنامه ق...

تصاویر و جزییات سریال قبل انقلاب

 سریال قبل انقلاب
 سریال قبل انقلاب
 سریال قبل انقلاب
 سریال قبل انقلاب
 سریال قبل انقلاب

عوامل سازنده سریال قبل انقلاب

مهدی نقویان
محسن یزدی

درباره سریال قبل انقلاب

برنامه تلویزیونی «قبل انقلاب» واقعیت های گفته نشده از دوره پهلوی را در قالب مناظره های تاریخی مورد ارزیابی قرار می دهد. فضای گفتگو و چالش های برنامه قبل انقلاب که با حضور پژوهشگران و مورخانی همچون «خسرو معتضد» و «صادق زیباکلام» و میزبانی «بهروز افخمی» ایجاد شد، باعث شده تا این برنامه مورد توجه همه قشر از مخاطبان قرار بگیرد.