لوکی
بستن
پوستر فیلم  لوکی

لوکی

.51دقیقه
سریال «لوکی» درباره شخصیتی به نام «لوکی» خدای شرارت و برادرخوانده و دشمن اصلی ثور است. او تنها کسی است که می‌ تواند بهم ریختگی بازه ‌های زمانی ایجاد شده را درست کند. به همین خاطر با استفاده از ماشین زمان ساخته شده توسط تونی استارک، سفری پر ماجرا در طول زمان را برای تغییر تاریخ بشر شروع می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال لوکی

Kate Herron
Michael Waldron
Michael Waldron
Natalie Holt
Paul Zucker

خلاصه محتوا

سریال «لوکی» درباره شخصیتی به نام «لوکی» خدای شرارت و برادرخوانده و دشمن اصلی ثور است. او تنها کسی است که می‌ تواند بهم ریختگی بازه ‌های زمانی ایجاد شده را درست کند. به همین خاطر با استفاده از ماشین زمان ساخته شده توسط تونی استارک، سفری پر ماجرا در طول زمان را برای تغییر تاریخ بشر شروع می کند.