سفر خارجه

Foreign Travel

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سفر خارجه

کارگردان: امیر صادقی

محصولایران
مستند «سفر خارجه» داستان سرکشی دکتر «هادی چوبینه» به مناطق محروم و ویزیت رایگان اهالی روستا است، که در این میان به فقر و محرومیت مردم روستاهای محروم ایران می پردازد.

عوامل سازنده مستند سفر خارجه

مهدی مطهر