پوستر فیلم  دکتر دولیتل

دکتر دولیتل

.1ساعت
فیلم «دکتر دولیتل» داستان «جان دولیتل» دکتر حیوانات است که توانایی دارد با حیوانات حرف بزند. روزی سگی را زیر می‎ گیرد و بعد آن حیوان را نجات می‎ دهد و به خانه ‎اش می‎ برد. شهرت او همه جا می‎ پیچد و گروهی از حیوانات بیمار جلوی خانه ‎اش صف می‎ کشند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دکتر دولیتل

Betty Thomas
Larry LevinNat Mauldin
Richard Gibbs
Peter Teschner

خلاصه محتوا

فیلم «دکتر دولیتل» داستان «جان دولیتل» دکتر حیوانات است که توانایی دارد با حیوانات حرف بزند. روزی سگی را زیر می‎ گیرد و بعد آن حیوان را نجات می‎ دهد و به خانه ‎اش می‎ برد. شهرت او همه جا می‎ پیچد و گروهی از حیوانات بیمار جلوی خانه ‎اش صف می‎ کشند.