ناموجود

بچه های نفتChildren Oil

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بچه های نفت

کارگردان: ابراهیم فروزش

محصولایران
اسماعیل هر روز همراه دوستانش از روی لوله های نفت، فاصله بین روستا تا مدرسه را طی می کند...
فیلم‌های پیشنهادی