پوستر فیلم  داستان های شاد

داستان های شاد

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و5دقیقه
انیمیشن «داستان های شاد» در دو بخش ساخته شده است. در بخش اول داستان زندگی خرسی به نام «بانگو» است، که در سیرک اسیر شده و آرزوی آزاد شدن دارد، بخش دوم درباره «میکی موس» است که وارد یک ماجرای افسانه ای می شود.

عوامل سازنده انیمیشن داستان های شاد

خلاصه محتوا

انیمیشن «داستان های شاد» در دو بخش ساخته شده است. در بخش اول داستان زندگی خرسی به نام «بانگو» است، که در سیرک اسیر شده و آرزوی آزاد شدن دارد، بخش دوم درباره «میکی موس» است که وارد یک ماجرای افسانه ای می شود.