ناموجود

یحیی سکوت نکردYahya Didn't Keep Quiet

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  یحیی سکوت نکرد

محصولایران
کودکی هفت ساله به نام یحیی توسط پدر به عمه اش سپرده می‌شود. عمه‌ای ناآشنا که زندگی پر راز و رمزی دارد. یحیی با ورود به این دنیای جدید در پی کشف مفاهیم جدید زندگی است. این کنکاش برای او هزینه سنگینی به همراه می‌آورد.
فیلم‌های پیشنهادی