ناموجود

سیمای زنی در دوردستPortrait Of A Lady Far Away

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سیمای زنی در دوردست

کارگردان: علی مصفا

محصولایران
مهندس مرد پا به سن گذاشته‌ای است که از همسر و پسرش جدا شده و تنها زندگی می‌کند. در شبی که قرار است آن دو از خارج برسند، صدای زنی روی پیغام‌گیر تلفن خانۀ مهندس توجه او را جلب می‌کند. زن می‌گوید که شماره را تصادفی گرفته و می‌خواسته پیش از خودکشی به کسی خبر بدهد. مهندس اول سری به پدر و مادر پیر و مستأصل و غرغرویش می‌زند و بعد راه خانۀ دختر را در پیش می‌گیرد و...
فیلم‌های پیشنهادی