پوستر فیلم   اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

انیمیشنآمریکایی
.36دقیقه
انیمیشن « اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس» داستان یک کدو تنبل مربعی شکل به نام «اسپوکلی» است که با دوستانش به پیشواز جشن کریسمس می روند اما مراسم با ورود گربه ای عجیب به هم می خورد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

Bernie Denk
Joe TroianoJim Lewis
Bernie Denk

خلاصه محتوا

انیمیشن « اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس» داستان یک کدو تنبل مربعی شکل به نام «اسپوکلی» است که با دوستانش به پیشواز جشن کریسمس می روند اما مراسم با ورود گربه ای عجیب به هم می خورد.