اسپوکلی و بچه گربه های کریسمسSpookley and the Christmas Kittens

دانلود
لیست من
پوستر فیلم   اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

کارگردان: Bernie Denk

محصولآمریکا
انیمیشن « اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس» داستان یک کدو تنبل مربعی شکل به نام «اسپوکلی» است که با دوستانش به پیشواز جشن کریسمس می روند اما مراسم با ورود گربه ای عجیب به هم...
Joe TroianoJim Lewis
Bernie Denk