پوستر فیلم   اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

Spookley and the Christmas Kittens

انیمیشنآمریکایی
.36دقیقه
انیمیشن « اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس» داستان یک کدو تنبل مربعی شکل به نام «اسپوکلی» است که با دوستانش به پیشواز جشن کریسمس می روند اما مراسم با ورو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

 انیمیشن  اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس
 انیمیشن  اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس
 انیمیشن  اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس
 انیمیشن  اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس
 انیمیشن  اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

عوامل سازنده انیمیشن اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

Bernie Denk
Joe TroianoJim Lewis
Bernie Denk

درباره انیمیشن اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس

انیمیشن « اسپوکلی و بچه گربه های کریسمس» داستان یک کدو تنبل مربعی شکل به نام «اسپوکلی» است که با دوستانش به پیشواز جشن کریسمس می روند اما مراسم با ورود گربه ای عجیب به هم می خورد.