پوستر فیلم  جنگ ستارگان 1: تهدید شبح

جنگ ستارگان 1: تهدید شبح

.2ساعت و12دقیقه
فیلم «جنگ ستارگان: تهدید شبح» فدراسیون تجاری، رفت‌ و آمد به سیاره صلح «جو نابو» را به منظور حل یک کشمکش تجاری کهکشانی مسدود کرده‌ است. صدراعظم رئیس مجلس سنای جمهوری کهکشانی به طور محرمانه دو شوالیه جدای را برای دیدار با فدراسیون تجاری و حل بحران به آن جا می‌ فرستد، غافل از این که فدراسیون قصد دارد تا با ارتش عظیم به آن ها حمله کرده و دو شوالیه جدای را به قتل برسانند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 1: تهدید شبح

George Lucas
George LucasRick McCallum
George Lucas
John Williams

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ ستارگان: تهدید شبح» فدراسیون تجاری، رفت‌ و آمد به سیاره صلح «جو نابو» را به منظور حل یک کشمکش تجاری کهکشانی مسدود کرده‌ است. صدراعظم رئیس مجلس سنای جمهوری کهکشانی به طور محرمانه دو شوالیه جدای را برای دیدار با فدراسیون تجاری و حل بحران به آن جا می‌ فرستد، غافل از این که فدراسیون قصد دارد تا با ارتش عظیم به آن ها حمله کرده و دو شوالیه جدای را به قتل برسانند.