پوستر فیلم  تغییر

تغییر

Changeover

انیمیشنایرانی
.1دقیقه
فیلم کوتاه «تغییر» داستان یک پرنده است که برای اولین بار با یک توپ بدمینتون برخورد می کند. او سعی می کند توجه توپ را به خود جلب نماید.

تصاویر و جزییات انیمیشن تغییر

 انیمیشن تغییر
 انیمیشن تغییر
 انیمیشن تغییر
 انیمیشن تغییر

عوامل سازنده انیمیشن تغییر

مهدی علی بیگی
مهدی علی بیگی
هانی رجبی

درباره انیمیشن تغییر

فیلم کوتاه «تغییر» داستان یک پرنده است که برای اولین بار با یک توپ بدمینتون برخورد می کند. او سعی می کند توجه توپ را به خود جلب نماید.