پوستر فیلم  تغییر

تغییر

انیمیشنایرانی
.1دقیقه
فیلم کوتاه «تغییر» داستان یک پرنده است که برای اولین بار با یک توپ بدمینتون برخورد می کند. او سعی می کند توجه توپ را به خود جلب نماید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن تغییر

مهدی علی بیگی
مهدی علی بیگی
هانی رجبی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «تغییر» داستان یک پرنده است که برای اولین بار با یک توپ بدمینتون برخورد می کند. او سعی می کند توجه توپ را به خود جلب نماید.