پوستر فیلم  اسنودن

اسنودن

Snowden

فیلمآلمانی
.2ساعت و6دقیقه
فیلم «اسنودن» درباره یکی از کارمندان سازمان سیا CIA به نام «ادوارد اسنودن» است که به طور ناگهانی هزاران اسناد محرمانه طبقه بندی شده را به خبرگزاری‌ها ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم اسنودن

 فیلم اسنودن
 فیلم اسنودن
 فیلم اسنودن
 فیلم اسنودن
 فیلم اسنودن

عوامل سازنده فیلم اسنودن

درباره فیلم اسنودن

فیلم «اسنودن» درباره یکی از کارمندان سازمان سیا CIA به نام «ادوارد اسنودن» است که به طور ناگهانی هزاران اسناد محرمانه طبقه بندی شده را به خبرگزاری‌ها لو می‌دهد.