موزیستMusist

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  موزیست

کارگردان: مجید شکاری

محصولایران
مستند «موزیست» به نحوه استفاده ابزاری دولت ‌های انگلستان و ایالات متحده آمریکا جهت هدایت و مدیریت اعتراضات جوانان در دهه شصت میلادی اشاره دارد.
محمدجواد اتابکی
مجید شکاری
مجید شکاری