پوستر فیلم  آشنای دور

آشنای دور

Familiar Far

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «آشنای دور» روایت زندگی یک طلبه آفریقایی به نام «عمر عبدالله» است که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران شیعه می شود. این طلبه اسامی فررزندان خود را ا...

عوامل سازنده مستند آشنای دور

درباره مستند آشنای دور

مستند «آشنای دور» روایت زندگی یک طلبه آفریقایی به نام «عمر عبدالله» است که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران شیعه می شود. این طلبه اسامی فررزندان خود را اسامی چهره های شاخص انقلاب گذاشته است.