پوستر فیلم  ماجراهای گامبا

ماجراهای گامبا

سریالژاپنی
.23دقیقه
انیمیشن «ماجراهای گامبا» گامبا و دوستانش برای نابودی «راسوی سفید» به سمت «جزیره شیطان» حرکت می کنند. اما «راسوی سفید» هم دست روی دست نمی گذارد و مدام نیروهایش را برای نابودی «گامبا» می‌ فرستد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ماجراهای گامبا

Sankichiro KusubeToru Ueno
Takeo Yamashita

خلاصه محتوا

انیمیشن «ماجراهای گامبا» گامبا و دوستانش برای نابودی «راسوی سفید» به سمت «جزیره شیطان» حرکت می کنند. اما «راسوی سفید» هم دست روی دست نمی گذارد و مدام نیروهایش را برای نابودی «گامبا» می‌ فرستد.