ماجراهای گامباGanba No Boken

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجراهای گامبا

محصولژاپن
انیمیشن «ماجراهای گامبا» گامبا و دوستانش برای نابودی «راسوی سفید» به سمت «جزیره شیطان» حرکت می کنند. اما «راسوی سفید» هم دست روی دست نمی گذارد و مدام نیروهایش را برای نابودی «گامبا» می‌ فرستد.
Sankichiro KusubeToru Ueno
Takeo Yamashita
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی