پوستر فیلم  ماکا و رونی: یخچال فریزر

ماکا و رونی: یخچال فریزر

Maca and Roni: Super Fridge

انیمیشنکره جنوبی
.4دقیقه
انیمیشن «ماکا و رونی: یخچال فریزر» داستان دو عروسک بازیگوش است که در آزمایشگاه یک دانشمند زندگی می کنند و با شیطنت های خود خرابکاری های زیادی را ایجاد...

عوامل سازنده انیمیشن ماکا و رونی: یخچال فریزر

Nicholson N.f
Nicholson N.f
Nicholson N.f

درباره انیمیشن ماکا و رونی: یخچال فریزر

انیمیشن «ماکا و رونی: یخچال فریزر» داستان دو عروسک بازیگوش است که در آزمایشگاه یک دانشمند زندگی می کنند و با شیطنت های خود خرابکاری های زیادی را ایجاد می کنند.