پوستر فیلم  ماکا و رونی: یخچال فریزر

ماکا و رونی: یخچال فریزر

انیمیشنکره جنوبی
.4دقیقه
انیمیشن «ماکا و رونی: یخچال فریزر» داستان دو عروسک بازیگوش است که در آزمایشگاه یک دانشمند زندگی می کنند و با شیطنت های خود خرابکاری های زیادی را ایجاد می کنند.

عوامل سازنده انیمیشن ماکا و رونی: یخچال فریزر

Nicholson N.f
Nicholson N.f
Nicholson N.f

خلاصه محتوا

انیمیشن «ماکا و رونی: یخچال فریزر» داستان دو عروسک بازیگوش است که در آزمایشگاه یک دانشمند زندگی می کنند و با شیطنت های خود خرابکاری های زیادی را ایجاد می کنند.