پوستر فیلم  راکی بالبوا 6

راکی بالبوا 6

.1ساعت و39دقیقه
در فیلم «راکی بالبوا 6» یا «راکی 6» سی سال پس از به صدا درآمدن اولین زنگ مسابقه «راکی ​​بالبوا» می گذرد و او از دوران بازنشستگی خارج می شود و دستکش های خود را برای مبارزه نهایی علیه قهرمان فعلی، به دست می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راکی بالبوا 6

Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Bill Conti
Sean Albertson

خلاصه محتوا

در فیلم «راکی بالبوا 6» یا «راکی 6» سی سال پس از به صدا درآمدن اولین زنگ مسابقه «راکی ​​بالبوا» می گذرد و او از دوران بازنشستگی خارج می شود و دستکش های خود را برای مبارزه نهایی علیه قهرمان فعلی، به دست می کند.