پوستر فیلم  مثل بادکنک

مثل بادکنک

فیلم کوتاهایرانی
.5دقیقه
فیلم کوتاه «مثل بادکنک» چالش یک بادکنک فروش در انتخاب میان دو مشتری متفاوت است که به یک سرانجام شوم ختم می شود.
تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کوتاه مثل بادکنک

عوامل سازنده فیلم کوتاه مثل بادکنک

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «مثل بادکنک» چالش یک بادکنک فروش در انتخاب میان دو مشتری متفاوت است که به یک سرانجام شوم ختم می شود.