پوستر فیلم  هر شب تنهایی

هر شب تنهایی

Every Night, Loneliness

فیلمایرانی
.1ساعت و21دقیقه
فیلم «هر شب تنهایی» داستان «عطیه» ،نویسنده و مجری یک برنامه خانوادگی رادیویی» است. او بیمار است و دکترها به او گفته اند تنها چهار ماه دیگر زنده می مان...

عوامل سازنده فیلم هر شب تنهایی

درباره فیلم هر شب تنهایی

فیلم «هر شب تنهایی» داستان «عطیه» ،نویسنده و مجری یک برنامه خانوادگی رادیویی» است. او بیمار است و دکترها به او گفته اند تنها چهار ماه دیگر زنده می ماند. «عطیه» به پیشنهاد همسرش به شهر مقدس مشهد رفته در حالی که درگیر گرفتاری خود و همسرش است.