فرش باد

The Wind Carpet

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرش باد

کارگردان: کمال تبریزی

محصولایران
فیلم «فرش باد» درباره یک طراح زن ژاپنی است که قرار است، فرشی را در شهر ناکایاما ژاپن به نمایش درآورد. او بافت فرش را به بافندگان اصفهانی سفارش می‌ دهد اما مرگ او باعث ناتمام ماندن این اقدام می‌شود.

عوامل سازنده فیلم فرش باد