پوستر فیلم  کورو در حال عبور از جاده

کورو در حال عبور از جاده

انیمیشنهلندی
.1دقیقه
انیمیشن کوتاه «کورو در حال عبور از جاده» درباره یک لاملا جوان به نام «کورو» است. این بار او می خواهد از یک خیابان عبور کند اما نیاز به کمک دارد.

عوامل سازنده انیمیشن کورو در حال عبور از جاده

Pablo Vazquez
Francesco Siddi
Beorn Leonard

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «کورو در حال عبور از جاده» درباره یک لاملا جوان به نام «کورو» است. این بار او می خواهد از یک خیابان عبور کند اما نیاز به کمک دارد.