آسوده بخواب کوروش
بستن
پوستر فیلم  آسوده بخواب کوروش

آسوده بخواب کوروش

Rest In Peace Cyrus

مستندایرانی
.1ساعت و18دقیقه
مستند «آسوده بخواب کوروش» روایتی از ارتباط «محمدرضا پهلوی» ، شاه ایران با بحرین ، آخرین منطقه جدا شده از ایران است. در این مستند ، به چرایی و چگونگی ت...

تصاویر و جزییات مستند آسوده بخواب کوروش

 مستند آسوده بخواب کوروش
 مستند آسوده بخواب کوروش
 مستند آسوده بخواب کوروش
 مستند آسوده بخواب کوروش

عوامل سازنده مستند آسوده بخواب کوروش

علی فراهانی
مهدی مستوفی
علی فراهانی

درباره مستند آسوده بخواب کوروش

مستند «آسوده بخواب کوروش» روایتی از ارتباط «محمدرضا پهلوی» ، شاه ایران با بحرین ، آخرین منطقه جدا شده از ایران است. در این مستند ، به چرایی و چگونگی تصمیم «محمدرضا شاه» برای واگذاری بحرین به آل خلیفه پرداخته می‌شود.