پوستر فیلم  پسران آجری

پسران آجری

Brick Made Boys

فیلمایرانی
.1ساعت و28دقیقه
فیلم «پسران آجری» «امید» ، «محسن» و «صفا» پسران سرراهی هستند كه در محله ای به نام آجری و با حمایت آقای «اتابكی» بزرگ شده اند. «امید» به «ماهور» دختری ...

عوامل سازنده فیلم پسران آجری

درباره فیلم پسران آجری

فیلم «پسران آجری» «امید» ، «محسن» و «صفا» پسران سرراهی هستند كه در محله ای به نام آجری و با حمایت آقای «اتابكی» بزرگ شده اند. «امید» به «ماهور» دختری كه به او درس زبان فرانسه می داد، دل می بازد.