بلمی به سوی ساحلBalmi ‌‌‌‌Be Sooye Sahel

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بلمی به سوی ساحل

محصولایران
فیلم «بلمی به سوی ساحل» در دوران جنگ هشت ساله دفاع مقدس و درباره فرماندهی به نام «مرتضی» است که به همراه گردانش به سوی خرمشهر اعزام می شوند تا این شهر در حال سقوط را نجات...
محسن نفر
حسین منزه