شب نامه
بستن
پوستر فیلم  شب نامه

شب نامه

Shab Nameh

مستندایرانی
.1ساعت و37دقیقه
مستند «شب نامه» یک مستندساز جوان یک کانال تلگرامی به نام «شبنامه» ایجاد می کند و برخی فعالیت های دولت «آمریکا» را در «ایران» منتشر می کند. این فعالیت ...

تصاویر و جزییات مستند شب نامه

 مستند شب نامه
 مستند شب نامه
 مستند شب نامه
 مستند شب نامه

عوامل سازنده مستند شب نامه

درباره مستند شب نامه

مستند «شب نامه» یک مستندساز جوان یک کانال تلگرامی به نام «شبنامه» ایجاد می کند و برخی فعالیت های دولت «آمریکا» را در «ایران» منتشر می کند. این فعالیت ها به منظور اجرای پروژه تغییر در «ایران» انجام شده است.