پرواز در شبFlight In The Night

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرواز در شب

محصولایران
فیلم «پرواز در شب» درباره گردان کمیل به فرماندهی «مهدی نریمان» است. این گردان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش می برد. فشار دشمن آن ها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال می کند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار می افتد و آب و آذوقه داخل کانال جیره بندی می شود.
فیلم‌های پیشنهادی