پوستر فیلم  بی وفا

بی وفا

Bi Vafa

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «بی وفا» داستان دختر و پسر جوانی است که هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت هستند، دختر از طبقه فقیر جامعه و پسر از طبقه پول دار و با کلاس، آ...

عوامل سازنده فیلم بی وفا

اصغر نعیمی
یدالله شهیدی
کاوه ایمانی

درباره فیلم بی وفا

فیلم «بی وفا» داستان دختر و پسر جوانی است که هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت هستند، دختر از طبقه فقیر جامعه و پسر از طبقه پول دار و با کلاس، آن ها ناخواسته در یک مسیر مشترک کنار هم قرار می گیرند تا اتفاقات تازه ای را رقم بزنند.