بی وفاUnfaithful

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بی وفا

کارگردان: اصغر نعیمی

محصولایران
فیلم «بی وفا» داستان دختر و پسر جوانی است که هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت هستند، دختر از طبقه فقیر جامعه و پسر از طبقه پول دار و با کلاس، آن ها ناخواسته در یک ...
یدالله شهیدی
کاوه ایمانی