پوستر فیلم  بی وفا

بی وفا

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «بی وفا» داستان دختر و پسر جوانی است که هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت هستند، دختر از طبقه فقیر جامعه و پسر از طبقه پول دار و با کلاس، آن ها ناخواسته در یک مسیر مشترک کنار هم قرار می گیرند تا اتفاقات تازه ای را رقم بزنند.

عوامل سازنده فیلم بی وفا

اصغر نعیمی
یدالله شهیدی
کاوه ایمانی

خلاصه محتوا

فیلم «بی وفا» داستان دختر و پسر جوانی است که هر کدام متعلق به یک طبقه اجتماعی متفاوت هستند، دختر از طبقه فقیر جامعه و پسر از طبقه پول دار و با کلاس، آن ها ناخواسته در یک مسیر مشترک کنار هم قرار می گیرند تا اتفاقات تازه ای را رقم بزنند.